Angleščina in sleng Združenega kraljestva

Vsako leto v angleškem jeziku nastane okoli 800 novih besed. Novotvorjenke lahko zmedejo tudi rojene govorce, saj je težko slediti vsem njihovim pomenom. Vse več je tudi slengovskih in žargonskih izrazov, katerih pomen je težko razvozlati le s sklepanjem. Tečaj angleščine je odlična priložnost, da spoznate nove zanimive besede – in ljudi.

Koliko angleških slengovskih besed poznate?

  • Anorak

Beseda v vsakodnevnem jeziku poimenuje dežni plašč (raincoat), v slengovski govorici pa je dobila drug pomen. Označuje osebo, ki se skoraj z obsedenostjo navdušuje nad manj raziskanimi temami in ukvarja z njimi. Lahko se uporablja kot sopomenka (synonym) za piflarja (geek/nerd).

Primer: Thomas is such an anorak when it comes to train trivia.

  • Bagsy

S tem izrazom si nekdo zagotovi pravico do neke stvari ali aktivnosti. Pri vožnji z avtomobilom, recimo, lahko tisti, ki prvi zakliče Bagsy!, sede na sprednji (front) sedež v avtomobilu. Izraz je podoben bolj znanemu shotgun ali dibs.

Primer: I bagsied the best seat before anyone else arrived.

  • Bloody

Besedo lahko dodamo v praktično katerikoli stavek, da poudarimo svojo jezo ali osuplost. Za nekatere je izraz žaljiv (offensive), saj je bil do 20. stoletja razumljen kot psovka (profanity). Njegov izvor ni točno znan, nekateri ugotavljajo, da izvira iz nizozemske besede blute, ki pomeni gol (bare). Dandanes se zelo pogosto uporablja in je tipično (typically) britanski, večkrat se pojavi celo v filmih o Harryju Potterju.

Primer: That was bloody good.

  • Doddle

Doddle pomeni preprosto nalogo (task). Je nekakšna variacija besede toddle, ki pomeni otroški korak (step).

Primer: This will be a doddle.

  • Fag

Fag je izraz za cigareto (cigarette). Fags so bile zgodovinsko poceni (cheap) cigarete, narejene iz tobaka (tobacco) slabše kakovosti, danes pa se beseda uporablja za vse cigarete.

Primer: Could I pinch a fag, please?

  • Gallivanting

To gallivant pomeni potikati se naokrog, odpraviti se nekam z namenom sproščene zabave. Beseda gallant je zgodovinsko opisovala (describe) nekoga, ki je bil pogumen (brave) in neustrašen, zato gallivanting pomeni sproščeno (laid-back) in samozavestno (confident) dejanje.

Primer: Off they go again, gallivanting.

To je le nekaj zanimivih izrazov, ki so lahko v pomoč ob obisku Združenega kraljestva. Da bi jih spoznali čim več, obiščite tečaj angleščine v Linguli, kjer se boste ob pogovoru o zanimivostih naučili še mnogo novega besedišča.