Angleščina in Nova Zelandija

Tečaj angleščine je odlična priložnost za spoznavanje različnih posebnosti tega jezika. Angleščina je denimo uradni jezik mnogih držav, med drugim tudi Nove Zelandije, kjer govorijo različico New Zeland English.

Obiščite Novo Zelandijo in se naučite jezikovnih posebnosti.

Trije uradni jeziki

Angleščina je na Novi Zelandiji prvi jezik večine prebivalstva, ni pa edini uradni jezik, to sta tudi maorščina (Maori language) in novozelandski znakovni jezik (sign language). Angleščina je na otoku že od prihoda (arrival) prvega Evropejca Jamesa Cooka, ki je otok obiskal leta 1769, svoje dokončno razširjenje pa je doživela po letu 1840, ko so Maori, prvotni prebivalci Nove Zelandije, s podpisom v Waitangi predali oblast angleški kroni.

Avstralska ali novozelandska angleščina?

Pogosto se novozelandska različica angleščine zaradi podobnosti zamenjuje z avstralsko. Podobno kot Avstralci gredo tudi Novozelandci v trdilnih povedih (declarative sentence) s poudarkom navzgor (upwards), kar bi se drugim angleškim govorcem zdelo kot izraz nesamozavesti in iskanja potrditve (confirmation).

Maorske sposojenke

Veliko besed novozelandske govorice je sposojenk (loanword) iz maorskega jezika. Maori so bili prvotni priseljenci, ki so na Novo Zelandijo prišli okoli leta 800.

Nekaj besed, sposojenih iz maorskega jezika

 • iwi – ljudstvo (people)
 • manuwhiri – obiskovalec (visitor)
 • mana – moč (power)
 • tupuna – prednik (ancestor)
 • hikoi – korakati (to march)
 • aroha – ljubezen (love)

»New Zealandisms«

Tudi v angleščini so se oblikovali Novozelandcem lastni izrazi in fraze (phrases), ki so težko razumljivi preostalim angleškim govorcem.

 • dairy – manjša trgovina (corner shop)
 • wop-wops – podeželje (countryside)
 • ”It was choice.” – Bilo je dobro. (It was good)
 • yeah-nah – ne, hvala (no, thank you)
 • pooped – utrujen (tired)

Obiščite tečaj angleščine v Linguli kjer je poudarek na pogovoru o najrazličnejših temah – morda bodo ena od njih tudi posebnosti Nove Zelandije.