Izobraževalni sistem v Angliji

Obvezno izobraževanje v Angliji traja 13 let. Otroci so ob vstopu v šolo navadno stari pet, ob koncu pa 18 let. Med angleškim in slovenskim sistemom izobraževanja seveda obstajajo podobnosti, a lahko bi rekli, da se v marsičem tudi zelo razlikujeta. Ste denimo vedeli, da angleški učenci niso nikoli vprašani? Tečaj angleščine je odlična priložnost za spoznavanje angleške kulture.

tečaj angleščine

Obvezno izobraževanje v Angliji traja 13 let.

Stopnje izobraževanja

Obvezno izobraževanje v Angliji lahko razdelimo na stopnje, ki so skorajda enake našim, razlikujejo se le po starosti učencev.

  • Na splošno se vključevanje v šolanje začne z Early Years Foundation (tri–pet let) oziroma vrtcem, ki pa ni obvezen.
  • Primary Education (pet–11 let) oziroma osnovna šola v Angliji navadno traja šest let, v Sloveniji, na drugi strani, devet let. Secondary Education (11–18 let) ali srednja šola v Angliji pa traja sedem let, v Sloveniji navadno štiri leta.
  • V Angliji poznajo tudi »sixth form« ali »college«, ki je namenjen predvsem dijakom, starim med 16–18 let. Ti se pripravljajo na zaključne izpite oziroma neke vrste maturo, ki ji pravijo A-level qualifications. Sixth form traja dve leti in se deli na »lower sixth« in »upper sixth«.

Po srednji šoli lahko mladi nadaljujejo s terciarnim izobraževanjem (Tertiary Education) na univerzi, vendar to ni obvezno.

Predmeti

tečaj angleščine

Širok nabor predmetov.

Poleg matematike, angleščine in znanosti, ki so osnovni predmeti, imajo učenci v Angliji v osnovni šoli na urniku še širok nabor predmetov. To so dizajn in tehnologija (ICT – information and communication technologies), zgodovina, geografija, tuji jezik, umetnost in dizajn, glasba, športna in verska vzgoja. Neobvezni predmeti so še osebna, socialna in zdravstvena vzgoja ali PSHE (Personal, Social and Health education), državljanska ter spolna vzgoja. Zanje se šola lahko sama odloči, ali jih bo poučevala.

V srednji šoli imajo učenci poleg predmetov, ki so se jih učili že v osnovni šoli, na urniku tudi poklicno vzgojo, versko vzgojo ter spolno vzgojo in vzgojo o medčloveških odnosih.

Ocenjevanje

Izobraževanje v Angliji je razdeljeno na pet ključnih stopenj glede na starost šolarjev. Po koncu vsake od prvih treh stopenj morajo opraviti preizkus iz angleščine, matematike in znanosti, na koncu četrte stopnje oziroma srednje šole pa opravijo preizkus GCSE (General Certificate of Secondary English). Na preizkusu GSCE morajo opraviti izpite iz angleškega jezika in literature, matematike in znanosti ter drugih predmetov, ki si jih izberejo že med šolanjem. Pri 11 letih morajo učenci opraviti tudi državne teste  SAT (Standard Attainment Tests).

STOPNJA (Key Stage) STAROST UČENCEV
1. stopnja 5–7 let
2. stopnja 7–11 let
3. stopnja 11–14 let
4. stopnja 14–16 let
5. stopnja 16–18 let

Učenci so za svoje delo v Angliji ocenjeni s črkami od A do E, pri tem je A najboljša ocena, E pa pomeni nezadostno znanje. Angleški sistem ne daje toliko poudarka ocenam kot slovenski. Učenci so na koncu leta ocenjeni s celostnim poročilom o svojem delu in napredku ter dosežkih.

Ste vedeli, da spraševanja ni?

Zanimiva razlika pri ocenjevanju med Slovenijo in Anglijo je tudi v tem, da v Angliji ne poznajo »spraševanja«. Učencem ni treba priti pred tablo in ustno odgovarjati na vprašanja za oceno, temveč ocenjevanje temelji na pisnih izdelkih. Zato je v angleščino na primer težko prevesti, da je bil nekdo vprašan.

Javne in zasebne šole

Približno 93 odstotkov mladih med tretjim in 18. letom starosti obiskuje javne šole, ki so brezplačne. Okoli sedem odstotkov pa jih obiskuje zasebne šole. Angleži javne šole imenujejo state school, zasebne pa public school. Pri tem rado pride do nesporazumov, saj jih Škoti in Američani poimenujejo drugače, in sicer javnim šolam rečejo public school, neodvisne pa imenujejo private school.

Šolnine

V nasprotju z obveznim šolanjem v javnih šolah pa univerza ni brezplačna, šolnine pa so prav zasoljene. Od oktobra 2012 lahko znašajo tudi do 9.000 funtov letno (približno 11.500 evrov) za dodiplomski študij (Bachelor degree), podiplomski študij (Master’s degree) pa lahko stane tudi več.

Tečaj angleščine: vroči pogovori o šolah in izobraževanju

Izobraževanje v Angliji je zelo široka tema in o njej bi lahko napisali še mnogo več. Debate o tem omogoča Lingulin tečaj angleščine, kjer spoznamo še ameriški šolski sistem, ob tem pa se naučimo tudi angleškega besedišča, povezanega s šolanjem in izobrazbo.