Izjave, ki vas bodo spodbudile k učenju tujih jezikov

quoteRazmišljate o učenju tujega jezika, pa se ga nikakor ne lotite? Mogoče vas bodo naslednje izjave o tujih jezikih dodatno motivirale, da se vpišete na tečaj angleščine in razširite svoje znanje.

 • One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. – Frank Smith
  Z znanjem enega jezika stopiš na hodnik svojega življenja. Znanje dveh jezikov ti odpira vrata na tej poti.
 • If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. – Nelson Mandela
  Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.
 • Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag. – Aleksander Solženicin
  Poseduj le tisto, kar lahko vedno nosiš s seboj: uči se jezike, spoznavaj države in ljudi. Naj bo popotniška torba kar tvoj spomin.
 • You can never understand one language until you understand at least two. ‒ Geoffrey Willans
  Nikoli ne moreš razumeti enega jezika, dokler ne razumeš vsaj dveh.
 • To have another language is to possess a second soul. ‒ Karel Veliki
  Znanje še enega jezika pomeni, da imaš še eno dušo.
 • Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. ‒ Rita Mae Brown
  Jezik je zemljevid neke kulture. Pokaže ti, od kod njeni ljudje prihajajo in kam gredo.
 • Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. – Oliver Wendell Holmes
  Jezik je kri duše, kamor vodijo misli in iz katere rastejo.

V Linguli so na voljo različni tečaji angleščine, med katerimi gotovo najdete kakega, ki vas bolj privlači. Vabljeni tudi na brezplačne predstavitvene ure, da sami preizkusite, kako poteka učenje tujih jezikov v Linguli.