Angleški jezik

Zanimiva dejstva

Brez dvoma je angleščina jezik, ki se ga uči največ ljudi, saj gre za najbolj razširjen drugi jezik na svetu. Nekaj zanimivih dejstev o angleškem jeziku:

Nobena beseda v angleščini se ne rima z besedami purple, silver in orange.

Nobena beseda v angleščini se ne rima z besedami purple, silver in orange.

  • Najbolj pogosto uporabljena črka je E, najredkeje uporabljena pa Q.
  • Najstarejša beseda je town (mesto).
  • Najdaljša angleška beseda brez samoglasnika je rhythm (ritem).
  • Največ angleških besed se začne s črko S.
  • Nobena beseda v angleščini se ne rima z besedami month (mesec), orange (oranžna), silver (srebrna) in purple (vijolična).
  • Obstajajo le tri angleške besede, ki vsebujejo dva zaporedna u-ja: vacuum (vakuum), residuum (ostanek) in continuum (kontinuum).
  • Angleško besedišče ima več kot milijon besed, čeprav naj bi po ocenah strokovnjakov redno uporabljali le od 6000 do 8000 besed.

Seveda je zanimivosti še veliko, spoznate pa jih lahko na tečajih angleškega jezika, kjer boste poleg jezika odkrivali tudi angleško kulturo in običaje.