Napačni miti o učenju jezika

Tečaj angleščine je odlična priložnost, da izboljšate svoje znanje angleščine. O učenju angleščine obstaja veliko napačnih mitov, zbrali smo nekaj najpogostejših.

tečaj angleščine

Poudarek je na pogovoru, a tečaj angleščine zajema tudi druge jezikovne spretnosti.

#1: Jezik moramo čim več govoriti, drugo sploh ni pomembno

Jezika se lahko naučimo le, če ga uporabljamo. V Linguli zato že od prve ure dalje spodbujamo tečajnike, da spregovorijo. Vendar previdno, ob govoru ne smemo zanemarjati drugih jezikovnih spretnosti, kot so poslušanje, pisanje in branje. Že kot otroci se učimo maternega jezika tako, da posnemamo zvoke iz okolja, posnemamo govor svojih staršev. Prav tako odrasli učenci tujega jezika posnemamo slovnico, besedišče, izgovarjavo izvirnih govorcev oziroma učiteljev. Zato je potrebnega veliko poslušanja, da se naučimo pravilne rabe besedišča, izgovarjave, struktur …

Če vam pri govoru zmanjkuje besed in se vam zatika, potem ni rešitev še več prostega govorjenja. Potrebujete več vodene vaje z novim besediščem in slovnico. Kar pa ne pomeni, da boste vaje delali le pisno ali slušno. Tečaj angleščine v Linguli omogoča, da vadite slovnico skozi pogovor, dialoge.

#2: Kot tujec ne boste nikoli usvojili popolnega naglasa

Prav nobenega razloga ni, da ne bi mogli govoriti z odličnim naravnim naglasom. Seveda pripomore, če ste nadarjeni za jezike, vendar sta najpomembnejši vztrajnost in vaja. Predvajajte si glasove, jih ponavljajte, nato poiščite besede, v katerih se ti glasovi pojavljajo. Največkrat ponovite tiste, ki v slovenščini ne obstajajo. Četudi vam ne bo uspelo doseči popolne izgovarjave, lahko usvojite čisto, jasno govorico, zaradi katere se bodo domačini spraševali, iz katerega dela njihove države prihajate. Poslušajte posnetke v učbeniku, nato posnemite sebe in primerjajte svojo izgovarjavo s posnetki. Ponavljajte, dokler korak za korakom ne odpravite pomanjkljivosti.  

#3: Če se jezika niste začeli učiti v zgodnjem otroštvu, kar pozabite, da ga boste kdaj tekoče govorili

Obstaja veliko teorij, ki trdijo, da je idealna starost za učenje jezika do 12. leta, kasneje pa naj bi bilo že prepozno za usvajanje novega jezika. Seveda to ne drži. Zgodnejše učenje tujega jezika je vsekakor priporočljivo, vendar se lahko tujega jezika naučimo tudi v kasnejših letih, in to prav tako dobro. Učenje jezika v otroštvu in odrasli dobi je lahko enako učinkovito, le da je proces učenja in poučevanja različen.

Pri otrocih poteka proces učenja nezavedno, intuitivno, tako kakor učenje maternega jezika, kjer pravila, definicije in slovnične strukture niso pomembni.

Pri odraslih je pristop aktivnejši in bolj ozaveščen, saj imamo že vgrajen sistem pravil za materni jezik. Novo znanje povezujemo z izkušnjami, že znanimi strukturami in vzorci. Velikokrat izkušnje, pridobljene z učenjem maternega jezika, pripomorejo k uspešnejšemu učenju tujega jezika.

#4: Učenje izgovarjave ni pomembno

Da učenje izgovarjave pri tujem jeziku ni pomembno, je zelo pogosta zmota. Pravilna izgovarjava je še kako pomembna za razumljivost.

Če besed ne znate pravilno izgovoriti, nič ne pomaga, če obvladate slovnico in besedišče v teoriji. Kljub manjšim slovničnim napakam vas bodo vseeno razumeli, če pa boste besede popolnoma napačno izgovarjali, lahko to privede do nesporazumov. Svojo izgovarjavo najlažje testirate v pogovoru s tujci oziroma naravnimi govorci, saj Slovenci večinoma delamo iste napake. Ne obremenjujte se preveč z naglasom. Vsak jezik ima veliko narečnih različic, zatorej vaš naglas ni tako pomemben za razumljivost.

Za izboljšanje izgovarjave poslušajte radio, glejte televizijo, posnemajte naravne govorce, izgovarjate besede pred ogledalom in opazujte premike ust pri izgovarjanju.

Tečaj angleščine: spregovorite suvereno

Obiščite tečaj angleščine v jezikovni šoli Lingula in poskrbeli bomo, da boste s svojo angleščino očarali tudi domačine.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.