Kakšna je razlika med izpiti FCE, CAE in CPE?

Učenje angleščine pogosto zaključimo s katerim od mednarodnih izpitov. Kandidati, ki potrebujejo mednarodni certifikat, nas pogosto sprašujejo o razliki med izpiti FCE, CAE in CPE.

učenje angleščine

Za uspešno opravljen izpit dosežete končno oceno od A do C.

Izpit FCE

FCE (First Certificate in English) ustreza jezikovni ravni Sveta Evrope B2, ki jo praviloma dosežemo po 500 do 600 urah učenja. Je enakovreden maturi iz angleščine na osnovni ravni.

Kdaj je vaše znanje zadostno za opravljanje izpita FCE?

Ko ste se sposobni tekoče in spontano izražati, argumentirati in zagovarjati svoja stališča. Pred odločitvijo za izpit priporočamo intenzivno pripravo, na kateri podrobno spoznate vsebino izpita in utrdite svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in pisanja.

Izpit CAE

CAE (Cambridge English: Advanced) ustreza jezikovni ravni C1, ki jo dosežete po približno 800 urah učenja. Je enakovredna splošni maturi na višjem nivoju.

Kdaj je vaše znanje zadostno za opravljanje izpita CAE?

Znanje na stopnji C1 pomeni, da se izražate tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze. Jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.

Izpit CPE

CPE (Cambridge English: Proficiency) ustreza jezikovni ravni C2 in je izpit na najvišji ravni po evropskem referenčnem okviru.

Kdaj znate dovolj za izpit CPE?

Ko govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke ter brez težav sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi. Vaše znanje angleškega jezika na ravni C2 je primerljivo z znanjem rojenega govorca.

Rezultat izpita

Rezultate izpitov FCE, CAE in CPE lahko preverite na spletni strani 4 tedne po datumu izpita. Vsak kandidat prejme osebni izvod potrdila o opravljenem izpitu (Test Report Form) in certifikat. Z rezultati se lahko seznanite tudi prek spleta. Certifikati  FCE, CAE in CPE veljajo  celo življenje.

Poročilo o izpitu vsebuje:

  1. skupni rezultat v odstotku za vseh pet delov izpita (bralno, slušno, pisno, ustno razumevanje ter slovnični del)
  2. končno oceno

Kako si razložimo pomen dosežene ocene?

Za uspešno opravljen izpit dosežete končno oceno od A do C. Če dosežete 59 % ali manj, izpita niste uspešno opravili.

Lestvica rezultatov za izpita FCE in CAE

Rezultat Ocena Izpit FCE – stopnja po lestvici CEFR Izpit CAE – stopnja po lestvici CEFR
80–100 % A B2 C2
75–79 % B B2 C1
60–74 % C B2 C1
45–59 % stopnja B1 po CEFR-u B1 B2
0–45 % neuspešno

Učenje angleščine: spregovorite suvereno

Učenje angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.