Izpit IELTS – ocenjevanje in točke

Vse več Slovencev se v iskanju boljše zaposlitve, dobre izobrazbe ali zgolj življenjske izkušnje odloča za selitev v tujino. Angleško govoreče države so zelo mikavne predvsem zato, ker deloma poznamo njihov jezik in kulturo. Učenje angleščine pogosto nadgradimo z izpitom IELTS, ki je namenjen tistim, ki želijo živeti v angleško govoreči državi ali tam nadaljevati študij.

učenje angleščine

Pred izpitom vam svetujemo intenzivno pripravo v jezikovni šoli.

Pred izpitom vam svetujemo intenzivno pripravo v jezikovni šoli ali – če ste zelo disciplinirani – samostojno pripravo. Tako boste spoznali potek in obliko izpita in ne boste presenečeni nad tem, kar se od vas pričakuje.

Pogosto se v jezikovni šoli srečujemo s tehničnimi vprašanji glede kriterijev ocenjevanja vašega izdelka. Mogoče vam bo kratek spodnji seznam odgovoril na nekatera vaša vprašanja.

1. Spelling

Črkovanje je pomembno, saj pri napačnem črkovanju zelo redko dobite točko. Na črkovanje bodite posebno pozorni pri bralnem razumevanju, kjer je večina odgovorov v besedilu, treba jih je le pravilno prepisati.

2. Več možnih odgovorov

Tudi če se vam zdi, da je možnih več odgovorov, izberite prav tistega, ki je v besedilu. Pri tem bodite posebej pozorni na ednino ali množino.

3. Ocenjevanje

Pri ocenjevanju se rezultati vseh štirih veščin seštevajo in zaokrožajo navzgor, na polovičko ali celo oceno. Če denimo kandidat pri slušnem razumevanju doseže oceno 6,5, pri bralnem razumevanju 6,5, pri pisnem sporočanju 5,0 in pri govornem sporočanju 7,0, se vse ocene seštejejo, seštevek se deli s štiri in zaokroži navzgor: 25 ÷ 4 = 6,25 = »Band« (zahtevano število točk) 6,5.

4. IELTS – večna dilema: kaj pomenijo številke točk, ki naj bi jih dosegli?

Tečajniki nas pogosto sprašujejo, kaj pomeni zahtevano število točk na izpitu IELTS. Lestvica IELTS obsega ocene od 1 do 9.

 • Ocena 9: govorite tekoče in znate natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke, brez težav lahko sodelujete v vsakem pogovoru in razpravi.
 • Ocena 8: izražate se tekoče in naravno, ne da bi pri tem preveč očitno iskali primerne izraze, redko se pojavijo manjše spregledljive napake, jezik uporabljate v družabne in profesionalne namene in ga suvereno prilagajate glede na želeni učinek.
 • Ocena 7: sposobni ste se tekoče in spontano izražati, občasno še delate napake. Aktivno se vključite v razprave o številnih temah in argumentirano zagovarjate svoje stališče.
 • Ocena 6: vaše znanje jezika je dobro kljub občasnim napakam in neprimerni rabi. Tekoče govorite o znanih vsakodnevnih stvareh.
 • Ocena 5: znate se sporazumevati v enostavnih in znanih vsakodnevnih situacijah. Delate več napak.
 • Ocena 4: poznate osnovne strukture za vsakdanjo rabo v znanih situacijah. Imate veliko težav z razumevanjem in zahtevnejšimi temami.
 • Ocena 3: razumete in sporazumevate se le v zelo splošnih in znanih situacijah, in to z večjimi prekinitvami.
 • Ocena 2: izražate se zgolj z besedami in ne uporabljate celih struktur. Razumete zelo enostavne fraze.
 • Ocena 1: poznate le nekaj besed in se težko izražate.

Kakšen rezultat je potreben za študij v tujini?

 • Za dodiplomski študij je zahtevana ocena 6 do 6,5.
  Za podiplomski študij je zahtevana ocena 6,5 do 7.
  Za doktorski študij je zahtevana ocena 7.

Za zaposlitev v tujini se o zahtevani oceni pozanimajte v posameznem podjetju.

Učenje angleščine z izkušenimi učitelji

Dobro je, da se pred opravljanjem izpita posvetujete v jezikovni šoli in ugotovite trenutno znanje. Glede na vaše znanje vam bodo svetovali, ali za dosego potrebnega števila točk potrebujete dodatno učenje angleščine oz. jezikovni tečaj ali nekaj individualnih ur, da se seznanite z veščinami, ki jih od vas zahteva izpit. Včasih vam bodo tudi povedali, da morda sploh ne potrebujete nobene posebne priprave, ker je vaše znanje tako dobro.

Imate vprašanja o učenju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.