Angleški idiomi in njihov izvor – 1. del

Angleščina je polna idiomov, stalnih besednih zvez, katerih pomen ne izhaja iz dobesednega pomena njenih sestavnih delov, zato ga tudi ne moremo kar tako ugotoviti, če nismo s posamezno frazo že prej dobro seznanjeni.

1. To butter someone up

  • I’ll have to butter my friend up to do me a favour.

Biti pretirano prijazen do nekoga, da stori, kar želiš.

Izraz izhaja iz indijskega verskega (religious) obreda, kjer so verujoči metali kipom svojih bogov kepe masla, da bi jim ti poslali svoj blagoslov (blessing) in odpuščanje (forgiveness).

primer idioma to butter someone up

To butter someone up pomeni biti pretirano prijazen do nekoga, da stori, kar želiš.

2. To bury the hatchet

  • Can’t we just bury the hatchet?

Ustaviti konflikt, sporazumeti se.

Idiom izhaja iz časa konflikta v Severni Ameriki med puritanci in indijanskim prebivalstvom. Med pogajanji o miru so Indijanci dobesedno zakopali svoje sekire (hatchet) in drugo orožje, tako da je bilo povsem nedosegljivo (inaccessible).

3. Caught red-handed

  • He wanted to steal another loaf of bread, but I caught him red-handed.

Biti ujet med početjem nečesa prepovedanega.

Star angleški zakon je prepovedal zakol živali osebi, ki ni njen lastnik. Idiom izhaja iz dejstva, da je bila oseba lahko kaznovana le v primeru, da so jo ujeli s krvjo (blood) na rokah.

4. To turn a blind eye

  • The dog took some sausages, but I turned a blind eye.

Nekaj namerno ignorirati, ne opaziti, spregledati.

Izraz naj bi nastal na podlagi ravnanja angleškega junaka (hero) admirala Horatia Nelsona, ki je bil slep (blind) na eno oko. Med bitko z Danci so mu nadrejeni prek signala ukazali, naj se umakne. A admiral je teleskop (telescope) namerno pristavil na svoje slepo oko in rekel, da signala ne vidi, ter vseeno napadel dansko ladjevje.

5. Riding shotgun

  • Monica was riding shotgun the whole of our roadtrip.

Sedeti na sovoznikovem sedežu.

Izraz je nastal na Divjem zahodu v zgodnjem 20. stoletju. Kdor je sedel poleg voznika, je v rokah nosil puško (shotgun) in varoval pred nevarnostjo.

6. Mad as a hatter

  • I want to take him seriously, but he seems as mad as a hatter.

Biti popolnoma nor.

Čeprav je bil nor tudi Klobučar, lik iz zgodbe o Alici v čudežni deželi, to ni podlaga za nastanek te fraze. Nastala je že prej, v 17. stoletju, ko so nekateri izdelovalci klobukov (hats) pri izdelovanju uporabljali živo srebro, ki je povzročilo »bolezen norih klobukov«. Zaradi simptomov (symptoms) sramežljivosti (shyness), razdražljivosti in nenadnih tresljajev so ljudje, ki so jih nosili, dajali vtis, kot da so znoreli.

Angleščina v jezikovni šoli Lingula

Angleščina v Linguli je odlična priložnost, da spoznate novo besedišče in izpilite tudi svoje poznavanje angleških idiomov.

Angleščina – imate vprašanja o tečaju, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.