Angleščina – beseda leta 2019

Pri Oxfordovem slovarju so ponovno izbirali besedo, ki je najbolj zaznamovala preteklo leto in lahko v prihodnosti postane bolj kulturno pomembna. V zadnjem letu tega desetletja je ta naziv dobila besedna zveza climate emergency. Angleščina vsako leto nudi spoznavanje novih angleških izrazov.

angleščina

Pri Oxfordovem slovarju so ponovno izbirali besedo, ki je najbolj zaznamovala preteklo leto.

Zakaj je climate emergency besedna zveza leta?

Pomen besedne zveze climate emergency je opredeljen kot situacija, ki zahteva takojšnje ukrepanje, ki bo upočasnilo ali ustavilo globalno segrevanje. Tako bi se izognili nepopravljivi škodi (damage) v okolju, ki jo povzroča sprememba podnebja. V letu 2019 lahko zaznamo večje zavedanje med ljudmi o pomembnosti znanosti (science) podnebja, okrepili so se pogovori o okoljski problematiki, ki je eden najbolj perečih izzivov našega časa.

Stokrat bolj priljubljena

Pri Oxfordovem slovarju so opazili spremembo pri izrazih, ki jih ljudje uporabljajo, ko govorijo o okolju. Njihov korpus (corpus) kaže na veliko povečanje uporabe fraze climate emergency, ki je bila še na začetku leta razmeroma nepoznana (obscure). Že septembra pa je bila uporabljena kar stokrat pogosteje kot leta 2018. Osrednjega pomena je bila v letu 2019 sicer beseda climate, a kombinacija climate emergency izstopa zaradi več razlogov (reasons).

Climate emergency zadeva vse ljudi

Prej se je beseda emergency uporabljala bolj na osebni (personal) ravni, skupaj s pridevniki, kot so health, hospital ali family. S pridevnikom climate pa je emergency dobila globalen pomen, saj zadeva vse ljudi in ne samo posameznika. V preteklem letu se je največkrat pojavila prav besedna zveza climate emergency, kar trikrat pogosteje kot health emergency, ki je druga po vrsti.

Besede spremljevalke – v ospredju okoljska problematika

Climate action

Besedna zveza, ki je v letu 2019 doživela kar 266-odstotno rast uporabe, označuje dejanja, ki jih lahko stori posameznik, organizacija ali vlada in s katerimi se poskušajo zmanjšati (lower) ali preprečiti izpust (emission) ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov (greenhouse gases), da bi zmanjšali vpliv globalnega segrevanja na Zemljino podnebje (climate).

  • Yet, elected officials, the media, educators, and advocates currently know little about the levels of public and political will for climate action at these subnational levels.

Eco-anxiety

Beseda izraža veliko zaskrbljenost (concern) zaradi trenutne in prihodnje škode, ki jo okolju povzročajo človeška (human) dejanja prek globalnega segrevanja. Uporabljajo jo predvsem mladi, ko govorijo o vplivu okoljske krize na človeško psihično zdravje.

  • Where there is eco-anxiety, of course, there are ecotherapists.

Ecocide

Pomeni uničenje naravnega okolja (environment) zaradi namernega ali malomarnega (negligent) človeškega početja. Gre za enega osrednjih terminov v kampanji, s katero se zavzemajo za to, da bi bila takšna škodljiva dejanja prepoznana kot kazniva.

  • Many people fear that ecocide has now come to overshadow nuclear war and emerging diseases as a threat to global civilization.

Flight Shame

Pomeni odpor do potovanja z letalom ali občutek neugodja pri tem zaradi škodljivih izpustov, ki jih proizvajajo letala. Izraz je prevod švedske besede glygskam in zaznamuje pomembnost posameznikovega zavedanja (awareness) o lastnem ogljičnem odtisu (carbon footprint).

  • Scandinavian airline SAS has seen passenger traffic shrink two percent this year, while Sweden’s airport operator said it handled nine percent fewer passengers for domestic flights this year than in 2018. Both have blamed “flight shame”.

Angleščina v Linguli: spregovorite samozavestno

Angleščina se vseskozi spreminja, saj vsak dan nastajajo nove besede in fraze. V jezikovni šoli Lingula bomo poskrbeli, da boste skozi pogovor usvojili tudi najnovejše besedišče in postali samozavesten govorec.

Angleščina – imate vprašanja o tečaju, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.